PKDiary - Khush rehne ka sab se acha usool
* Diaries | ABDUL GHANI JATOI | Khush rehne ka sab se acha usool
No Avatar
Writer: ABDUL GHANI JATOI * ( 15 Sep 2021 - 11:15)
Views: 5
It is best.
Repost forum topics Khush rehne ka sab se acha usool
Khush rehne ka sab se acha usool yeh bhi hai ke jahan lagey ke aap ki jagah nahi wahan khamoshi se khud ko allag kar lau.
« back (4 to 5) Next page »
Have shared: (0)
* (0) *
Share with social network:
Comments: (2)
* Diaries | ABDUL GHANI JATOI | Khush rehne ka sab se acha usool
* Home
© pak4m.com - 2022
Online: 0 & 10 | Computer version
PGen: 0.016 sec
© Pak4m.Com